Dag: 8 juli, 2019

Gösta

In kommer Eive, in kommer Eive.
Han hälsar, ja han hälsar, Godda’.

Har ni hålsåg, har ni hålsåg?
Nej det har vi inte, det har vi inte.

Då går jag, adjö.
Ut går Eive, Ut går Eive.

Tjillevippen!